Domi-Net.cz

komunitní siť, která zajišťuje

Výstavbu, provoz a údržbu kamerových, prožárních a zabezpečovacích systémů a zdrojů nepřetržitého napájení.

Poskytuje kvalitní a spolehlivé připojení k internetu v obcích v Ústí u Vsetína, Leskovci, Valašské Polance a v Lužné u Vsetína.

Nově zajišťuje připojení k internetu pro zájemce v Lidečku, Pozděchově a Prlově.

Podmínky připojení k internetu:

Důležitou podmínkou pro připojení účastíka k internetu prostřednictvím sítě Domi-net.cz je projevený zájem o připojení a respektování dobrých mravů. Výhodou i dobrá viditelnost na některý z přístupových bodů do sitě Domi-net.cz. V případě zájmu, kontaktujte nás.Technologie pro připojení:

Síť Domi-Net.cz v převážné většině využívá bezdrátové připojení pomocí Wi-Fi zařízení, pracující v bezlicenčním pásmu zejména 5 GHz. Obyvatelé domů s více byty mohou s výhodou použít kabelových rozvodů místní sítě a využít připojení "po drátu" s rychlostí 100 až 1000 Mbit/s.

Zařízení a instalace:

Výběr zařízení, které se u klienta pro připojení k internetu použíje, bývá v naší kompetenci. V používáme kvalitní jednotky osvědčených výrobců. Vhodných do místních podmínek. Zřízení a práci provádí naše strana. Zařízení, pokud není dohodnuto jinak, správujeme po celou dobu smluvního vztahu.

Platby a ceny:

Cena zřízení připojení klienta k internetu v pásmu 5 GHz, se pohybuje v cenách od 2.000 Kč. Do jisté míry záleží i zvolené platformě, kterou v dané lokalitě použijeme. Nabízíme cenově zajímavé, kvalitní a spolehlivá zařízení u nějž je reálný předpoklad minimálních provozních nákladů.

Kontaktní údaje

Pro zájem o připojení k internetu v Ústí u Vsetína, Leskovci, Valašské Polance, Lužné u Vsetína, Lidečku, Pozděchově a Prlově

použijte e-mail:

info@domi-net.cz

případně kontakt na telefon.

(+420) 777 794 030

Po-Ne: 08:00 - 18:00