Domi-Net.cz

Zajišťuje a nabízí

Projektování, výstavbu, správu a údržbu:

Kamerových systémů, prožárních a zabezpečovacích systémů, speciálních nízkonapěťových systémů včetně zdrojů nepřetržitého napájení, vnitropodnikových sítí, páteřních spojů a širokého spektra přípojek pro různá technologická zařízení (metalika, optika, bezdrátové spoje, …)

Poskytuje připojení k internetu v obcích: v Ústí u Vsetína, Leskovci, Valašské Polance, Lužné u Vsetína, nově v Lidečku, Pozděchově a Prlově.

Podmínky připojení k internetu:

Důležitou podmínkou pro připojení k internetu prostřednictvím sítě Domi-net.cz je respektování dobrých mravů a zájem účastníka o toto připojení. Výhodou je dobrá, nejlépe přímá viditelnost na některý z našich přístupových bodů sitě Domi-net.cz.
Máte-li zájem, kontaktujte nás.Technologie pro připojení:

Domi-Net.cz v převážné většině využívá bezdrátové připojení za pomocí Wi-Fi zařízení, pracující v bezlicenčním pásmu zejména 5 GHz. Obyvatelé domů s více byty mohou s výhodou použít kabelových rozvodů místní sítě a využít připojení "po drátu" s rychlostí 100 až 1000 Mbit/s.

Zařízení a instalace:

Výběr zařízení, které se použíje u klienta pro připojení k internetu, je v naší kompetenci. V používáme kvalitní jednotky osvědčených výrobců. Vhodných pro místní podmínk. Zřízení a práci provádí naše firma. Zařízení, pokud není dohodnuto jinak, je v naší správě po celou dobu smluvního vztahu.

Platby a ceny:

Cena zřízení připojení klienta k internetu v pásmu 5 GHz, se pohybuje v cenách kolem 2.000 Kč. Ovšem do jisté míry záleží i zvolené platformě, kterou v dané lokalitě použijeme. Snažíme se nabízet kvalitní, cenově dostupné, spolehlivé zařízení, u nějž je předpoklad minimálních provozních nákladů.

Kontaktní údaje

Připojení k internetu v Ústí u Vsetína, Leskovci, Valašské Polance, Lužné u Vsetína, Lidečku, Pozděchově a Prlově. …

poptávejte emailem…

info@domi-net.cz

jsme na telefonu

(+420) 777 794 030

Po-Ne: 08:00 - 18:00